produkt

  • DAB7LN-40 series DPN Residual Current Operation Circuit Breaker(RCBO)

    DAB7LN-40-serie DPN reststrømsdriftbryter (RCBO)

    DAB7LN -40 jordfeilbrytere er små enheter designet med høy brytekapasitet (6 kA) og de er egnet for frakobling av nøytrale ledninger. Effektbryterne er mye brukt i AC50H lavspente elektriske systemer med en nominell spenning på 230 V og nominell strøm på ikke mer enn 40A. Dette beskytter effektivt mennesker mot elektrisk støt og kretsutstyr danner overstrøm eller kortslutning. Disse effektbryterne er også egnet for å forhindre brannfare som følge av jordstrømmer forårsaket av isolasjonsskader på elektrisk utstyr.